I feel better, I feel better now you've gone
I got better, I got better, I got strong
I got better, I got better now there's nothing wrong
I got better, I got better, I got strong

Tell me something, tell me something I don't know,
Tell me one thing, tell me one thing, let it go
I got something, I got something heaven knows,
I got something, I got something I don't know

{ back }